• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Site Haritası
Videolar
YURT RADYO
GÜNÜN SÖZÜ
YETİŞ DER
 ''HAKLAR VERİLMELİ''
     KURUCU ÜYE

EGM RAPORUMUZ

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ RAPORUDUR.

 

 

EKLER: MAHKEME KARARLARI

            :TAVSİYELER

            : GÖREV TANIMLARI

                                                                             

                                                                                      HAZIRLAYAN

                                                                                     YUNUS UZUN

                                                                                   DERNEK BAŞKANI

 

 

ERZURUM YETİŞTİRME YURTLARINDAN AYRILANLAR

DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

25.015.062

 

ERZURUM EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE ÇALIŞAN YARDIMCI TEKNİSYEN KAROSUNDAİSTİHDAM EDİLEN PERSONELLERİN SIKITILARI

 

 

        Her kurum bünyesinde mutlaka Yardımcı Hizmetler sınıfı vardır. Zaman içerisinde değişen koşullar ve hükümet politikaları sonucu 1994 yılında maddeye eklenen fıkra ile bu sınıfa dahil personelin yaptığı işler ihale yolu ile üçüncü şahıslara verilmeye başlanmıştır. Bugün itibariyle birçok kurum bu yolu tercih etmekte ve yeni personel alımı yapılmamaktadır.

       Hali hazırda çalışan Yardımcı Hizmetler sınıfı personelinin büyük bir bölümü Emniyet Teşkilatında “Teknisyen Yardımcısı” adı altında çalışmaktadır. Teknisyen Yardımcısı, bir yardımcı hizmetler sınıfı personeli olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alırken, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda kelime olarak bile geçmemektedir. Oysa daha memuriyete başlamadan seçilme aşamasında, sınavları, sağlık raporu ve tahkikatı ile bir polis memuru gibi görülmekte; polis memuruna uygulanan bütün kriter ler Teknisyen Yardımcısına da uygulanmaktadır.

Aday memurluktan emekli oluncaya kadar aleyhinde oluşan her türlü görev ve sorumlulukta (adı geçmemesine rağmen) tamamen 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununa bağlı iken, lehine oluşan her türlü görev ve sorumlulukta Emniyet Teşkilatı Kanunundan bahsedilmemektedir.

        Büyük bir iş yoğunluğu yaşanan polis okulları, polis evi, kamp ve moral eğitim merkezlerinde çalışan personel bu konuda mağdur edilmektedir. Polis memurlarına her yıl komiserlik sınavı açılır, polis memurlarının görevde yükselmesi sağlanır, ama Teknisyen Yardımcılarına Görevde Yükselme Sınavı ancak on yılda bir açılır. Nice Teknisyen Yardımcısı yeteneği ve kabiliyetine bakılmaksızın harcanır. Emniyet Teşkilatı Teknisyen Yardımcısının yükselmesini istemez. Çünkü bu personeli istediği gibi kullanabilmektedir. İnşaattan bahçe işine, kalorifer yakma, kurumun lojmanlarında kapıcılık yapma, lojmanların temizliği, polisevinde gece yarılarına kadar içki servis, garsonluk, bulaşık yıkama, çay servisi, temizlik işinden boya badanaya, kazma kürek işi ve ayrıca müdür ve amirlerin eşlerinin aylık ve haftalık yemek, çay partilerinde garsonluk yapma gibi özel işleri dahil  akla hayale gelecek tüm angarya işler bunlara yaptırılır.

       Teknisyen yardımcısının görevleri kanunla belirlendiği halde, görev dışı yaptığı bütün işler ve yaptığı fazla mesailer hiçbir tutanak ve defterde geçmez. Herhangi bir denetlemede sanki kendi işini yapıyormuş gibi ve görev defterinde mesaileri kendilerinin düzenledikleri şekilde görünür. Ve Teknisyen Yardımcısı sürekli konumu ile aşağılanır.

   Örneğin; adam olsaydınız da teknisyen yardımcısı olmazdınız gibi ağza alınmayacak her türlü hakaretlere ve aşağılanmalara da bu kişiler maruz kalır. Ayrıca teknisyen yardımcısı; herhangi bir şekilde amir ve müdürlerden hak arama talebinde bulunduğunda, haksız yere, tutanak - rapor tutma ve sicilinin bozulacağı ve sürgün edileceği, uzaklaştırma cezası alabileceği şeklinde de tehdit edilir.

   Bizlerinde içine olduğu 2828 kapsamında emniyet teşkilatlarında işe başlayan arkadaşlarımız var 2018 yılı içerisinde bazı medya ve görsel medyadan da takip ettiğimiz kadarı ile MOBBİNG uygulaması nedeni ile hayatlarına son veren arkadaşlarımız olmuştur. Şuan teşkilat içerisinde çalışan ve hala geri görevlerde çalışan birçok arkadaşımız mevcuttur. Kendilerine kalorifer, bulaşık, temizlik, yük taşıma işleri yaptırılmakta, birçok mahkeme kararına rağmen hala kişiler kararları uygulamamakta diretmekte hak ihlalleri olmakta.

 

 

 

 

ERZURUM EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE ÇALIŞAN YARDIMCI TEKNİSYEN KAROSUNDA İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL

ÖNERİLER

 

 

ALINTI.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve yurdun genelinde yürütülen FETO ihraçlarına da bakıldığında oran olarak en az ihracın olduğu hizmet sınıfları EGM bünyesindeki sivil memurları kapsamaktadır.

 Yapılan araştırmalarda en çok intihar vakalarının bulunduğu kurumlarda Emniyet Genel Müdürlüğü başı çekerken burada da en çok intihar oranına Yardımcı Hizmetler Sınıfında istihdam edilen ve 2828 yasası (sosyal hizmetler çocuk esirgeme ve yetiştirme yurdu) kapsamında işe alınan sivil memurlarda rastlanmaktadır. Geçen sene kurumda kendisini asarak intihar eden Hikmet UÇAR, İzmir ilinde Erol BALCI, Malatya ilinde yine 2828 den işe başlayan arkadaşımız akabinde ise çeşitli illerde intihar eden memurlarımızın üzüntüsü yüreklerimizi dağlamaktadır. Erzurum İlinde ise Raporları ve Mahkeme Kararları olmasına Rağmen hala kalorifer yakmakta olan arkadaşlarımız bulunmakta.

Bu durumu belirtmemizdeki amaç ise bu arkadaşlarımızın yaşamış olduğu sorunların boyutunu ele almaktır.

EGM 18 yılı aşkındır bünyesindeki sivil memurların tamamına görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açmayarak kişilerin kariyer, liyakat, eşitlik haklarını yok saymıştır. Tabiri caizse yüksek lisans dahi bitiren nice sivil memur hizmetli olarak girdiği kurumda 20 yıla yakındır kariyer şansı dahi tanınmadan köle gibi çalıştırılmaktadır.

Kamu Denetçiliği Kurumu (OMBUSDMANLIK)  tavsiye kararlarına EGM tarafından uyulmamaktadır.

 Ek göstergesi hiç olmayan tek hizmet sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı olduğundan bu hizmet sınıfındaki sivil memurlar maddi olarak da hiçbir iyileştirme yapılmadan 1965 yılındaki yasa ile çalıştırılmaktadır.

Şehit-Gazi yakınları ve 2828 (sosyal hizmetler çocuk esirgeme ve yetiştirme yurdu) yasalarında yapılan düzenlemeler ise amacına ulaşamamış, kanunlar kurumlar tarafından uygulanmamıştır.

Yine Kamu Denetçiliği Kurumu (OMBUSDMANLIK)  tavsiye kararlarında belirtildiği üzere polis memurlarının %27 si asli hizmetleri dışında; kantinci, depocu, resepsiyon görevlisi, büro memuru gibi sivil memurların yapması gereken işleri yapmakta ve bu yanlış istihdamın kamuya maliyeti yıllık 5 milyar TL'yi geçmesine rağmen Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından SİVİLLEŞME çalışmaları yapılmamaktadır.

Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıfı personeline, personelden yoğun talep gelmesine ve bunun için Yasada belli süreler öngörülmüş olmasına rağmen görevde yükselme sınavı açılmayarak personelin kariyer hakları ellerinden alınmaktadır. Genel İdari Hizmetleri Sınıfı personeline ise uzmanlık kadroları tahsis edilmemesi ile farklı kurum çalışanlarıyla aralarında oluşan gerek kariyer bakımından gerekse mali haklar bakımından her geçen gün uçurum oluşmakta ve bu uçurum derinleşerek büyümektedir. Bu haksız uygulamaların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun temel ilkeleri olan Kariyer ve Liyakat ilkeleri ile Anayasanın eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği çok açıktır.

Emniyet Teşkilatında çalışan Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan personele 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen sınıf, kariyer ve liyakat ilkelerinin uygulanmadığı gerçeğinden hareketle, devletin yüksek maliyetle emniyet hizmetleri eğitimi vererek kuruma kazandırdığı polis ve amirleri büro hizmetlerinde kullandırması maliyet ve fayda arasında ki çelişkiyi açıkça ortaya koymaktadır. Büro hizmetlerinde kullanılan polis ve amirlerin meslek alanlarında kullanılması ile kadrolarda aktif çalışan polis ve amirlerin iş yükünü azaltıp oluşan mesleki rahatsızlığı ortadan kaldıracağından emniyet hizmetleri içindeki iş barışı sağlanarak daha verimli ve kaliteli hizmetin verilmesi aşikârdır.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa bağlı Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin sınıflandırma ilkesine aykırı olarak nitelikleri göz ardı edilmiş, unvan ve mesleki açıdan görev tanımı yapılmamıştır. Bu eksiklik Teknisyen Yardımcısı personele; çaycı, garson, temizlik hizmetleri yaptırılması gibi keyfi uygulamalara sebebiyet vermektedir.

Kurumun Yardımcı Hizmetler Sınıfının, hizmetli, odacı, traktör şoförü, kaloriferci, bulaşıkçı, aşçı, şoför, dağıtıcı, gibi unvanlarda ya da 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Tesis Edilen Sınıflar başlıklı 36. Madde Yardımcı Hizmetler Sınıfı tanımı (Ek: 28/3/1988 - KHK - 318/1 md.) Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi, tesisatın bakım ve işletilmesi ve benzeri nitelikteki hizmetlerin üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesi mümkündür. Hükmüne göre hizmet alımı yapması uygun olacaktır. Ancak ne yazık ki, kurumun bu kadrolarda personel teminine gitmek yerine, mesleki nitelikleri dışında kalan diğer tüm işleri de gördürüp pasif duruma düşürerek Teknisyen Yardımcısı personelden yüksek maliyet ile düşük verim alınmasına ve kurumun kariyer planlaması zafiyetine neden olmaktadır. Bu durum sınıflandırma ilkesine aykırılık teşkil etmekle birlikte, kadro ve mesleki açıdan görev tanımının yapılmaması bu hizmet sınıfında çalışanları müşkül durumlara sokmuştur. Kadro ve unvan bazında görev tanımı, İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 22.02.2013 tarihli Teknisyen Yardımcısı görev tanımı başlıklı yönetmelik, örnek teşkil etmesi bakımından çok önemlidir. Keza diğer kurumların tamamında da durum farklı değildir. Eşitlik ilkesinin bir gereği olarak, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin de benzer bir düzenlemeye kavuşması zorunludur.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesin de görevli sivil personelin kolluk kuvvetlerinin üstlendiği kamu düzenini sağlamak gibi bir görevi olmadığı ve çalışma alanlarında ki farklılık sebebiyle Emniyet örgütü mevzuatlarında emniyet hizmetleri sınıfı personeli gibi değerlendirilirken bazen de DMK personeli gibi uygulamalar personel açısından belirsizlik oluşturmaktadır. Bu nedenle Emniyet Teşkilatı bünyesinde sivil memurları içeren geniş kapsamlı bir sivil yönetmelik hazırlanması uygun olacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99 ve 178. Maddelerinde açıkça belirtilmesine rağmen, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde özellikle vardiyalı çalışılan polisevleri, polis okulları, Eğitim ve sosyal tesisler ile hizmetin 24 saat kesintisiz sürmesi gereken birimlerde çalışan Teknisyen ve Teknisyen yardımcıları sürekli olarak haftalık 40 saat den fazla çalıştırılmakta ve karşılığında izin ve ücret ödenmemektedir. Bu durum genellikle amirin keyfi tutumundan kaynaklanmaktadır. Fazla çalışma ile ilgili şikâyetlerimizde ise polis memurlarının ve amirlerin de fazla çalıştığı dile getirilmekte ancak Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin her ay düzenli olarak fazla mesai ücreti aldığı unutulmaktadır.

ÖNERİMİZ

 

1)      KAMU PERSONELİNİN ASLİ HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILMASININ          OLUŞTURACAĞI KAMU YARARI

          2014 yılı OMBUSDMAN kararlarında belirtilen asli hizmetleri dışında kantinci, depocu, büro memuru gibi hizmetlerde çalışan Polis memurlarının sayısı 70.000'i bulmaktadır. Sadece bir kurumda yapılan bu türlü yanlış istihdamın kamuya maliyeti yıllık 5 milyar TL'yi geçmektedir. Bir Polis memurunun yetiştirilmesinin maliyeti, silah tazminatı, yıpranma, fazla mesai ücreti, emeklilikleri vb. mali durumlarla birlikte iş barışı gibi psikolojik etkenler de düşünüldüğünde, bu istihdam şeklinin her geçen gün kamuyu zarara uğratmakta olduğu su götürmez bir gerçektir. Bahsettiğimiz hizmetlerde hem alanında uzman hem de yarı maliyette sivil memurlar çalıştırılabilecekken bu birimlerin çok azında sivil memur çalıştırılıp genelinde Polis memuru çalıştırılmasındaki amaç düşündürücüdür.

2)      TAŞERONA KADRO VERİLMESİNİN ARDINDAN ATIL DURUMA DÜŞMÜŞ          YARDIMCI HİZMETLER SINIFININ DAHA ETKİN VE FAYDALI İŞLERDE          ÇALIŞTIRILMASI SONUCUNDA OLUŞACAK KAMU YARARI

         2005 yılında memur sendikaları ile yapılan toplu sözleşme mutabakat metinlerinde yer alan ve sayıları 110.000'i bulan Yardımcı Hizmetler Sınıfının, öğrenim durumlarına göre bir defaya mahsus üst kadrolara atanması ve bu hizmet sınıfının kaldırılması çalışması 13 yıl geçmiş olmasına rağmen uygulanmamıştır. Bu hizmet sınıfındaki memurlar taşeronların yaptıkları işlerle neredeyse aynı işleri yapmakta, aynı iş yerinde çalışıp farklı maaşlar almaktadır. Devlet memurluğu ile bağdaşmayan ve çağın gereklerine de uymayan bu hizmet sınıfının kaldırılması sonucu hem üst kadroların iş yükü azalacak hem de atıl durumdan çıkmaları sağlanarak 5 milyar TL'lik bir kamu yararı oluşacaktır. Bu hizmet sınıfının yaptığı işler genel anlamda; kişisel hizmet, çay, temizlik, basit bakımlar vb. angarya sayılabilecek işler olması ve bu işlerin devam etmesi isteniliyorsa da daimi işçilerin sayısında artırıma gidilerek kamu yararı ve iş barışı sağlayacağı görülecektir.

        

ERZURUM YETİŞTİRME YURTLARINDAN AYRILANLAR

DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

 

         Erzurum yetiştirme yurtlarından ayrılanlar derneği olarak bizlerin naçizane isteğimiz ise Emniyet müdürlüğü bünyesinde çalışan 2828 kapsamında istihdam edilen kişilerin Valilik bünyesine alınarak burada istihdamının sağlanması yapıla bilir. Erzurum Emniyet teşkilatında görev yapan kişi sayısı 20 yi geçmemekle birlikte buralarda çalışan kişilerin çoğu görevlerinin dışında çalıştırılmakta ve MOBBİNG uygulanmakta. Çalışan bu kişilerin devletimize ve milletimize daha katkı sağlayacağı ve çalışmalarının verimli olmaları için bu tür uygulamaların olduğu yerlerden alınarak Valilikler bünyesinde verimli olacakları yerlerde istihdamının sağlanması yapılabilir ve bu iş devlete ayrı bir yük getirmemektedir kamu yararının da olduğu gözetilmektedir.

    Ayrı bir konu olarak ise teknisyen yardımcılarının verilmeyen hakları mahkemeler tarafından alınarak burada mahkemelere ayrı bir yük binmekte mahkemelerce alınan kararlar Emniyet müdürlükleri tarafından uygulanmamakta keyfi uygulamalarla yürütülmekte hal böyle iken buralarda istihdam edilen kişilerin 2828 ile iş başı yapanların Valilik bünyesinde değerlendirilerek iş kayıplarının olması engellenmiş olacak ve kişilerden faydalanılması noktasında devletimizin çıkarları gözetilmiş olacaktır.

 

 

Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.74985.7728
Euro6.36106.3865
Hava Durumu
Anlık
Yarın
31° 34° 16°
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam9
Toplam Ziyaret6161